Kraft­tag mot knark på fes­ti­val

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. För­ra årets många nar­ko­ti­kabrott på Em­ma­bo­da­fes­ti­va­len i Små­land har gjort att po­li­sen klas­sar fes­ti­va­len som en så kal­lad sär­skild hän­del­se i år, rap­por­te­rar Ba­ro­me­tern. Un­der sär­skil­da hän­del­ser or­ga­ni­se­rar sig po­li­sen på ett an­nat sätt jäm­fört med nor­ma­la fall, och sär­skil­da re­sur­ser av­sätts.

– Vi har sett de se­nas­te åren att allt för många an­vän­der nar­ko­ti­ka på fes­ti­va­len. Det har es­ka­le­rat och där­för har vi lyft fes­ti­va­len till en sär­skild hän­del­se, sä­ger Ewa-gun West­ford, pressta­les­per­son för po­li­sen i re­gi­on Syd, till tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.