Två ton ti­nat kött be­slag­ta­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■LIVS­ME­DEL. Två köt­trans­por­ter med to­talt två ton ti­nat kött har på kort tid upp­täckts i Skå­ne, rap­por­te­rar P4 Mal­mö­hus.

Livs­me­dels­ver­ket vet inte hur van­ligt det är med otjän­li­ga köt­trans­por­ter. Men Aron Lin­dén, som ar­be­tar på myn­dig­he­ten, be­fa­rar att mör­ker­ta­let är stort.

– Upp­täc­ker man två bi­lar så kan man sä­kert upp­täc­ka fle­ra. Är man smart och vill fus­ka så ser man ju till att inte över­las­ta bi­len, så man mins­kar ris­ken att över­hu­vud­ta­get bli stop­pad, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.