I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NOR­GE. Sex år se­dan Brei­viks skjut­ning på ung­doms­läg­ret på Utöya och bomb­ning i cen­tra­la Oslo, där to­talt 77 per­so­ner dö­da­des.

■■ÖSTTIMOR. Val till par­la­men­tet.

■■STORBRITANNIEN. Drott­ning Eli­za­beth vi­sar upp fle­ra av de gå­vor som hon ge­nom åren har mot­ta­git från värl­dens ledare i ut­ställ­ning­en Royal gifts.

■■RISK FÖR RÖT. Röt­må­na­den drar i gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.