Li­te om:

Jan An­ders­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* i Ske­ne. I Ödsmå­la, Kung­sä­ter.

Frun Ma­ria, bar­nen Em­ma och Carl med fa­mil­jer samt 14-åri­ge kat­ten Ar­nold. ”Barn­bar­nen My och Liv kal­lar mig Tok-mor­far.” * In­tres­sen: Mo­to­rer och ma­ski­ner, hus­bi­len, and­lig­het och ”den and­ra si­dan”. * Gör: Dri­ver se­dan 1989 det eg­na fö­re­ta­get Kung­sä­ter En­t­re­pre­nad AB. * *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.