Fak­ta: Jo­han­nes Vall (smek­namn JV)

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ål­der: 24 år. Fa­milj: mam­ma Ger­dh, pappa Björn, syst­rar­na Lin­nea, Ma­de­le­i­ne, Alex­an­dra och flick­vän­nen Oli­via. Upp­växt: Fal­ken­berg. Bor: Fal­ken­berg – mitt i stan på Ny­ga­tan Ut­bild­ning: Sam­häll eko­no­mi på gym­na­si­et – snart kanske mat­te 3 Sport: Fotboll. Äter: ”Spaghöd­de med Göt­te­färs­sås”. Jag äter mest spaghet­ti och kött­färs­sås i he­la värl­den – finns ing­en som äter så myc­ket. Dric­ker: Vat­ten Lyss­nar på: Ak­tie­pod­dar Ser på tv: Ga­me of Thro­nes nu Ser på bio: Action Lä­ser: Lä­ser jäv­ligt li­te, bor­de man gö­ra mer kanske. Nej, jag lä­ser ingen­ting. Last: Spaghet­ti där ock­så. Jag är be­ro­en­de av spaghet­ti och kött­färs­sås. Ser upp till: All­mänt män­ni­skor som är schyss­ta. Folk som är snäl­la mot and­ra, det tyc­ker jag är gött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.