FF:S ti­di­ga­re bråk­sta­ke till­ba­ka i All­svens­kan

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON STE­FAN JERREVÅNG/TT

Han för­svann från FF ef­ter ett upp­märk­sam­mat bråk med Li­nus An­ders­son. nu är danske­gyp­ti­ern Alex­an­der Jacob­sen klar för all­svens­ka se­ri­etre­an IFK Norr­kö­ping

IFK Norr­kö­ping har pre­sen­te­rat en ny spe­la­re: 23-åri­ge Alex­an­der Jacob­sen vär­vas från dans­ka Vi­borg på ett treårs­kon­trakt. Den dans­ke mitt­fäl­ta­ren har ti­di­ga­re bland an­nat spe­lat för Fal­ken­berg i all­svens­kan och un­der vå­ren har han de­bu­te­rat i det egyp­tis­ka A-lands­la­get.

– EN LÖPSTARK SPE­LA­RE med fi­na of­fen­si­va kva­li­te­ter. Vi har för­lo­rat löp­kraft när vi tap­pat Bärkroth (Nick­las). Jag tror att det är en publik i Norr­kö­ping som kom­mer ta Alex­an­der till si­na hjär­tan, sä­ger trä­na­ren Jens Gustafs­son en­ligt Norr­kö­pings Tid­ning­ar.

Jacob­sen läm­na­de Fal­ken­berg ef­ter ett upp­märk­sam­mat bråk i om­kläd­nings­rum­met för­ra som­ma­ren när han slog till Fal­ken­bergs unge för­sva­ra­re Li­nus An­ders­son med en på­se full av is­ku­ber. Ef­ter brå­ket spar­ka­des Jacob­sen från FFF och läm­na­de i stäl­let för nors­ka Bo­dö/ Glimt. För ba­ra ett halv­år se­dan läm­na­de mitt­fäl­ta­ren för dans­ka Vi­borg men nu är han allt­så klar för Pe­king som är ny­li­gen hem­kom­na från Li­tau­en ef­ter bor­t­a­mö­tet med Tra­kai - där Norr­kö­ping åk­te ut på straf­far.

VÄRV­NING­EN KAN VA­RA ett tec­ken på att en an­nan fö­re det­ta Fal­ken­ber­ga­re - Niclas Eli­as­son, i sin tur, kan va­ra på väg bort från klub­ben. Han har ti­di­ga­re ryk­tats till Bri­stol Ci­ty i den eng­els­ka and­ra­di­vi­sio­nen.

Bild: ROBERT BOMAN

I MIT­TEN. För­re bråk­sta­ken läm­nar för Norr­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.