Lars­son vi­da­re i dub­beln – svensk­mö­te vän­tar

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Först ut­sla­gen – se­dan vi­da­re. Sve­ri­ges högst ran­ka­de ten­nisspe­la­re Jo­han­na Lars­son be­seg­ra­des i Gstaads sing­el­tur­ne­ring, men vann i dub­beln. Där vän­tar en an­nan svens­ka.

28-åri­ga Jo­han­na Lars­son, som är världs­ran­kad 48 i sing­el och 29 i dub­bel, in­led­de fre­da­gen i Gstaad, Schweiz med att se sig be­seg­rad i kvarts­fi­na­len i Wta-sing­el­tur­ne­ring­en.

SVE­RI­GE­ET­TAN FÖRLORADE MOT ne­der­länds­kan Ki­ki Ber­tens – som ock­så är Lars­sons dub­bel­part­ner. Ber­tens skrev se­ger­siff­ror­na till 6–4, 6–4 ef­ter drygt en och en halv tim­mes spel.

Se­na­re gick du­on, som är första­see­da­de i dub­bel­tur­ne­ring­en, in och be­seg­ra­de det osee­da­de tjec­kisk-ne­der­länds­ka pa­ret Len­ka Kun­ci­ko­va och Eva Wac­ca­no med 6–4, 6–3 ef­ter ba­ra 58 mi­nu­ters spel.

SE­GERN IN­NE­BÄR ATT Lars­son/ber­tens – som vun­nit sex Wta-dub­bel­tit­lar till­sam­mans – är fram­me i se­mi­fi­nal där svensk-bul­ga­ris­ka skräll­pa­ret Cor­ne­lia Lis­ter och Alek­sand­ri­na Nay­de­no­va vän­tar se­na­re i helgen.

23-åri­ga Cor­ne­lia Lis­ter, som är ran­kad 542:a i sing­el och 134:a i dub­bel, och mesta­dels hål­ler till på den mind­re Itf-tou­ren.

Till­sam­mans med 25-åri­ga Alek­sand­ri­na Nay­de­no­va så be­seg­ra­des span­jors­kor­na Síl­via So­ler Espi­no­sa och Sara Sor­ri­bes Tor­mo med 3–6, 6–1 och 10–8 ef­ter su­per­tiebre­ak i kvarts­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.