Fak­ta:

Så av­görs VM

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Mäs­ter­ska­pet star­ta­de re­dan den 14 ju­li med sim­hopp, vat­ten­po­lo, konst­sim och sim­ning i öp­pet vat­ten. Ban­sim­ning­en (lång­ba­na) kör i gång på sön­dag och på­går till näs­ta sön­dag. För­söks­pas­sen star­tar var­je dag kloc­kan 9.30 och fi­nal­pas­set 17.30.

* Här sim­mas det om me­dal­jer­na: i ny­bygg­da Du­na Are­na som un­der VM har plats för drygt 15 000 åskå­da­re. Du­na är det un­gers­ka or­det för Do­nau som fly­ter utan­för are­nan.

* Fa­vo­ri­ter: Fram­för allt tre sim­ma­re, samt­li­ga på dam­si­dan, vän­tas do­mi­ne­ra täv­ling­ar­na. Det är Sa­rah Sjö­ström, ame­ri­kans­kan Ka­tie Le­decky och hem­mafa­vo­ri­ten Ka­tin­ka Hos­s­zu. Vem av dem blir Vm-drott­ning­en?

* På herr­si­dan är det tomt på rik­tigt sto­ra pro­fi­ler då Michael Phel­ps slu­tat och hans lands­man Ry­an Loch­te är av­stängd ef­ter Os-skan­da­len då han och någ­ra lag­kam­ra­ter ljög om att de bli­vit rå­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.