Bie­bers bus por­tar ho­nom från Ki­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Jus­tin Bie­ber får inte upp­trä­da i Ki­na. En­ligt ett of­fi­ci­ellt be­slut be­ror det på att ar­tis­ten har misskött sig på och vid si­dan av sce­nen. Det lär drö­ja ett tag in­nan Jus­tin Bie­ber sjung­er i Fast­land­ski­na. Det med­de­lar mot­sva­rig­he­ten till kul­tur­de­par­te­men­tet i Pe­king via sin hem­si­da, en­ligt The Gu­ar­di­an.

An­led­ning­en är al­la de sned­steg som ar­tis­ten har upp­märk­sam­mats för. När 23-åring­ens ”Pur­po­se world tour” når Asi­en se­na­re i år blir så­le­des Ki­na – med un­dan­ta­get Hong­kong – inte en av des­ti­na­tio­ner­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.