Sm-guld. Cy­klis­ten Sa­ga Mo­lin från Var­berg vann SM i Mountain­bi­ke.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Tre guld och ett brons. Det blev fa­cit ef­ter hel­gens SM i Mountain­bi­ke i Vär­na­mo. En täv­ling där Os-guld­me­dal­jö­ren Jenny Rissveds gjor­de come­back.

Det blev fle­ra Sm-tec­ken och yt­ter­li­ga­re en me­dalj till Var­berg Mountain­bi­ke när täv­ling­en av­gjor­des i Vär­na­mo i helgen. En täv­ling där Os-guld­me­dal­jö­ren Jenny Rissveds dess­utom gjor­de come­back. Gul­den stod Sa­ga Mo­lin, i klas­sen för damju­ni­o­rer, du­on Hu­go Eli­as­son, Mel­ker Hedrén och Samu­el Örn­borg i ju­ni­or­lag­täv­ling­en och Jon­ny Nilsson i klass 50 för.

– Su­per­kul verk­li­gen, jag tog star­ten se­dan kör­de jag allt vad jag kun­de till mål, det fick bä­ra el­ler bris­ta, sä­ger Sa­ga Mo­lin.

OCH BAR GJOR­DE det. Se­gern in­ne­bar att Sa­ga Mo­lin tog re­vansch för fjol­å­rets andra­plats. I mål var hon över fem mi­nu­ter fö­re Ida Da­ni­els­son i Team Ormsal­va Athle­tic.

– Kul att få kö­ra i ju­ni­or­mäs­tar­trö­jan näs­ta år, det är spe­ci­ellt, fort­sät­ter ta­lang­en.

För Sa­ga var se­gern en per­fekt upp­ladd­ning in­för stun­dan EM som in­leds tors­dag näs­ta vecka. Sa­ga Mo­lins lopp går på lör­dag.

– Jo verk­li­gen su­per­b­ra att ha kört ett så­dant här bra lopp in­för EM. Jag tror for­men sit­ter där. Du har någ­ra topp ti­opla­ce­ring­ar från ju­ni­or­världs­cu­pen. Vad är mål­sätt­ning­en

”Su­per­kul verk­li­gen, jag tog star­ten se­dan kör­de jag allt vad jag kun­de till mål, det fick bä­ra el­ler bris­ta” SA­GA MO­LIN

cy­klist

in­för EM?

– Ef­tersom det är förs­ta året - åker jag främst med för att se och lä­ra men det ska bli bå­de spän­nan­de

Bild: PRI­VAT

TUNGT UPPFÖR. Men där var Sa­ga Mo­lin stark och kun­de ta ett kom­for­ta­belt Sm-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.