Fak­ta: Extratjäns­ter

Hallands Nyheter - - FALKENBERG -

* En ex­tratjänst in­ne­bär ar­be­te hos en arbetsgivare in­om väl­fär­den, of­fent­lig, kul­tu­rell el­ler ide­ell sek­tor. Det blir en ext­ra re­surs för ar­bets­gi­va­ren sam­ti­digt som det blir en van­lig an­ställ­ning och en chans att kom­ma in i ar­bets­li­vet. * Lön och de an­ställ­nings­för­må­ner som står i kol­lek­tivav­ta­let gäl­ler. En ex­tratjänst ger inte rätt till er­sätt­ning från a-kas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.