Ge­nom­brott i sa­ne­rings­ar­be­te

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

■■JAPAN. En un­der­vat­tens­ro­bot har fo­to­gra­fe­rat vad som tros va­ra smält kärn­bräns­le in­u­ti kärn­kraft­ver­ket i Fu­kus­hi­ma i Japan, en­ligt ener­gi­bo­la­get Tepco. La­va­lik­nan­de klum­par har hit­tats un­der en av re­ak­to­rer­na, skri­ver BBC.

Om det vi­sar sig stäm­ma in­ne­bär det ett ge­nom­brott i ar­be­tet att sa­ne­ra an­lägg­ning­en, som slogs ut av en tsu­na­mi 2011 som följ­de på en ovan­ligt kraf­tig jord­bäv­ning vid Ja­pans nord­ost­kust. Olyc­kan var den all­var­li­gas­te se­dan härd­smäl­tan i Tjer­no­byl i nu­va­ran­de Ukrai­na. (TT)

FOTO: INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR NUCLEAR DECOMMISSIONING VIA AP

En bild av vad som tros va­ra smält kärn­bräns­le un­der en re­ak­tor i kärn­kraft­ver­ket Fu­kus­hi­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.