Li­te om: Eli­sa­beth Mas­si Fritz

Hallands Nyheter - - LIVETS GÅNG -

* Namn: Eli­sa­beth Mas­si Fritz. * Fyl­ler: 50 år den 24 juli. * Gör: Brott­mål­sad­vo­kat på egen ad­vo­kat­by­rå, spe­ci­a­li­se­rad på frå­gor som he­ders­brott och sex­u­al­brott. * Fa­milj: ”Erik och El­sa som är mi­na barn, bonus­bar­nen Gustaf, Cla­ra och Mat­hil­da. Leif, min äls­ka­de man.” * Bor: I Stock­holm. * Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: På en hem­lig plats med man och barn. ”Det ska bli här­ligt. Jag vill ha ett lugnt fi­ran­de. På vin­tern får det bli en långre­sa.” * Om att fyl­la 50: ”Jag har inga pro­blem att bli äld­re. För mig är 50 ba­ra en siff­ra. Kän­ner mig myc­ket yng­re, det kanske alla sä­ger – fast så är det.” * Ren­sar tan­kar­na: Vi­lar

och by­ter mil­jö. * Fa­vo­ri­tres­mål: Spa­ni­en och Stock­holms skär­gård. ”Här trivs jag bäst och häm­tar kraft.” * Okänd ta­lang: Mag­dans. ”Fast det kanske inte är så otip­pat, mi­na röt­ter kom­mer från Li­ba­non.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.