Li­te om: Loa Falk­man

Hallands Nyheter - - LIVETS GÅNG -

* Namn: Carl Jo­han ”Loa” Falk­man. * Fyl­ler: 70 år den 24 juli. * Gör: Ar­tist, skå­de­spe­la­re, hov­sång­a­re. * Ak­tu­ell: Med me­moar­bo­ken “Att va­ra Loa Falk­man”. * Fa­milj: Frun Rosy, sö­ner­na Da­ni­el, 30, och Jacob, 27 år. * Bor: Stocksund. * Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: “Jag är inte så ro­ad av födelsedagar, det blir nå­got med fa­mil­jen.”

* Om att fyl­la 70: “Det är ba­ra en

siff­ra.” * Kläd­stil: “Jag är nor­malt få­fäng och gil­lar att va­ra hel och ren. Je­ans, gym­pa­do­jor och ryggsäck tyc­ker jag är rätt be­svä­ran­de, jag kan inte ens dröm­ma om att gå ut med shorts i Stock­holm. Som of­fent­lig per­son har jag ett an­svar att se an­stän­dig ut när jag går ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.