Englund om målsuc­cén: ”Har trä­nat ext­ra”

Hallands Nyheter - - SPORTEN - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

På ett till­slag. Match­hjäl­ten upp i in­tern skyt­te­li­ga­led­ning ef­ter dubb­la kas­sar­na. Be­rät­tar om hem­lig­he­ten bakom suc­cén.

Fal­ken­bergs FF fick en ka­nonstart på höst­sä­song­en via en över­ty­gan­de 3-0-se­ger bor­ta mot Norr­by på Borås Are­na. Fle­ra spe­la­re ha­de fle­ra lä­gen att gö­ra mål - en av dem vi­sa­de hur man är di­stinkt. Med två touch gjor­de väns­ter­spring­a­ren To­bi­as Englund två mål. En spe­la­re som ti­di­ga­re främst va­rit en fram­spe­la­re har nu ock­så ad­de­rat ett mål­skyt­te.

– Det är tack va­re la­get ock­så, det är de som spe­la­de fram mig så jag fick lä­ge­na i dag, sa två­mål­skyt­ten och till­sam­mans med Vik­tor Gö­tes­son är han nu i top­pen av den in­ter­na skyt­te­li­gan med fem mål. Vad kom­mer mål­skyt­tet ifrån?

– Äh jag har väl trä­nat li­te ext­ra på det och för­sökt hit­ta one touch, för­sö­ker sät­ta den i hör­nen och där har vi god hjälp av Tu­vesson (To­bi­as) som hjäl­per oss med det in­div­du­el­la och än så länge ser det bra. Li­te ex­tra­trä­ning ef­ter trä­ning­ar­na?

– Ja, så är det ju, det vill till att ta chan­ser­na när man har lä­gen att gö­ra det och det för­sö­ker jag gö­ra.

Trä­na­ren Hasse Eklund be­röm­mer sin mitt­fäl­ta­re.

– Bra av­slut bäg­ge gång­er­na, kom­mer in på bort­re ytan. Förs­ta de­len var han mer att han vil­le pas­sa fram de and­ra, men nu bör­jar han ta sig själv in i av­slut­nings­lä­gen och gör mål. Det är kul att han gör det, sa Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.