Fer­rer seg­ra­re i Swe­dish Open i Båstad

Hallands Nyheter - - SPORTEN - MARIE CARLSSON/TT

Span­jo­ren Da­vid Fer­rer vann sing­el­tur­ne­ring­en i Båstad ef­ter 6–4, 6–4 mot ukrai­na­ren Olek­sandr Dol­go­po­lov. För 35-åring­en var det den förs­ta se­gern se­dan 2015 – och den var väl­kom­men. – Ef­ter två år ut­an att ha vun­nit är det här jät­teskönt, jag är så glad, sä­ger Fer­rer.

Dol­go­po­lov, ran­kad 89:a i värl­den, bjöd ald­rig rik­tigt upp till dans mot den 46-ran­ka­de Fer­rer i fi­na­len i Båstad. Ukrai­na­ren slar­va­de för myc­ket och Fer­rer be­höv­de mest för­li­ta sig på sin ru­tin – och att hål­la ner­ver­na i styr.

FÖRS­TA SET SLU­TA­DE 6–4 till span­jo­ren, som tyck­tes ha mat­chen helt un­der kon­troll. I and­ra set såg han ut att gö­ra histo­ri­en kort, men Dol­go­po­lov spe­la­de plöts­ligt upp sig en aning och höll mat­chen le­van­de någ­ra ga­me. Men Fer­rer sam­la­de ihop sig och tog till slut även det se­tet med 6–4.

Det var Ferrers 27:e Atp-ti­tel och hans tred­je i Swe­dish Open – men den förs­ta ti­teln se­dan 2015.

– Det är två år se­dan sist. Jag är så glad, det är en dröm, sä­ger Fer­rer i TV10.

– Jag för­sök­te spe­la väl­digt me­to­diskt, men i and­ra set blev jag ner­vös, det är så lång tid se­dan jag vann. Det är väl­digt spe­ci­ellt att vin­na här nu, fort­sät­ter han.

Dub­bel­fi­na­len slu­ta­de med se­ger för ös­ter­ri­ka­ren Ju­li­an Know­le och Philipp Petz­sch­ner från Tyskland som slog det ne­der­länds­ka pa­ret San­der Arends/ma­twe Mid­del­koop med 6–2, 3–6, 10–7.

DET VAR DEN and­ra se­gern i Båstad för 43-åri­ge Know­le – tio år se­dan han vann där se­nast, då i par med svens­ke Si­mon Aspe­lin.

– Vi har haft en fan­tas­tisk vecka. Jag tyc­ker att det här är värl­dens bäs­ta tur­ne­ring och jag äls­kar att kom­ma till­ba­ka hit, sä­ger Know­le till Swe­dish Opens webb­plats.

Bild: MAT­HIL­DA AHLBERG

SEG­RA­RE. Span­jo­ren Da­vid Fer­rer vann Swe­dish Open i Båstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.