Der­byn av­gör grup­pen

Hallands Nyheter - - SPORTEN -

Ne­der­län­der­na ja­gar en kvarts­fi­nal mot Bel­gi­en. Sam­ti­digt gör Dan­mark upp mot Nor­ge i ett nor­diskt der­by. SVT1 20.45, EUROSPORT 2 20.30

Norsk se­ger mot Dan­mark i EM 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.