Be­hand­lingsas­si­stent slog ung­dom

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

■■SAM­HÄL­LE. En vi­ka­ri­e­ran­de be­hand­lingsas­si­stent på ett ung­doms­hem i Väst­man­land blev upp­rörd på en in­ta­gen ung­dom och slog den­ne i hu­vu­det/ nack­par­ti­et. Nu har hän­del­sen lex Sa­rah­an­mälts till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo), en­ligt SVT Ny­he­ter Väst­man­land.

Bak­grun­den ska ha va­rit att ung­do­men spot­ta­de och för­sök­te bi­tas. Men en­ligt hem­mets egen ut­red­ning var den an­ställ­des våld inte mo­ti­ve­rat. Ef­ter hän­del­sen fick be­hand­lingsas­si­sten­ten inte job­ba kvar. En lik­nan­de hän­del­se ska ha skett med en an­nan vi­ka­rie vid ung­doms­hem­met. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.