I DAG

Hallands Nyheter - - SVERIGE/VÄRLDEN -

■■TURKIET. Rät­te­gång mot jour­na­lis­ter från den op­po­si­tio­nel­la tid­ning­en Cum­hu­riy­et som står an­kla­ga­de för att stöd­ja ”ter­ro­rist­grup­per”.

■■COLOMBIA. Regeringen och den na­tio­nel­la be­fri­el­se­ar­mén (ELN) åter­upp­tar freds­sam­ta­len.

■■FILIPPINERNA. Pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te ta­lar i par­la­men­tet.

■■SOMMARPRAT. Skå­de­spe­la­ren Malin Ce­der­bladh som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.