Pri­de and glo­ry

THRILLER

Hallands Nyheter - - TV GUIDE -

He­der­lig snut (Ed­ward

Nor­ton) ja­gar po­li­s­mör­da­re och kom­mer smut­si­ga po­lis­af­fä­rer på spå­ren. Är hans svå­ger (Co­lin Far­rell) in­blan­dad? Vad vet hans pen­sio­ne­ra­de far (Jon

Vo­ight)? Lad­dad histo­ria. (USA, 2008) TV12 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.