Sa­rah sim­mar för me­dalj i Bud­a­pest

Hallands Nyheter - - TV GUIDE -

SIM-VM är i gång i Ung­ern. Om allt gått som det ska sim­mar Sa­rah Sjö­ström fi­na­len i 100 me­ter fjä­ril. Lars Frö­lan­der, Ma­ria Wall­berg och Staf­fan Lin­de­borg rap­por­te­rar för SVT. SVT1 9.30 & 17.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.