Ro­sen på Tis­te­lön

DRA­MA

Hallands Nyheter - - TV GUIDE -

En mörk fa­mil­je­hem­lig­het ru­var i det för­gång­na när smugg­lar­dot­tern Gabri­el­la

(Eva Hen­ning) blir kär i en tull­tjäns­te­man (Ge­org

Fant). Me­lodra­ma med stör­re ges­ter än skå­de­spe­le­ri. (Sve­ri­ge, 1945) SVT1 14.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.