Fak­ta: Så kän­ner du igen puc­kel­lax­en

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ha­nar­na ut­veck­lar en puc­kel un­der lek­pe­ri­o­den. Men in­nan dess kan det va­ra svårt att skil­ja puc­kel­lax­en från at­lant­lax­en, el­ler ätran­lax­en som den ock­så kal­las. Of­tast har puc­kel­lax­en pric­kar på stjärt­fe­nan. Den har en sma­la­re stjärt­spo­le och mind­re fjäll än at­lant­lax­en samt en mer klu­ven stjärt. Hu­vu­det på puc­kel­lax­en har ett an­nat ut­se­en­de än at­lant­lax­en. Den ti­di­ga­re kom­mu­ne­ko­lo­gen Inge­mar Ale­näs be­skri­ver fis­ken som att den har mer un­der­bett så att mun­nen rik­tas li­te upp­åt. Tit­tar man i mun­hå­la på fis­ken är den mör­ka­re el­ler svar­ta­re än hos at­lant­lax­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.