Unga rå­na­re i Stock­holms ci­ty

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

BROTT. Ett rån och för­sök till rån un­der nat­ten till i går på Sö­der­malm i Stock­holm har ut­förts av väl­digt unga per­so­ner, rap­por­te­rar po­li­sen. Al­la var un­der 15 år.

Vid två­ti­den fick po­li­sen larm om ett rån vid en bar där en per­son bli­vit be­stu­len på sin mo­bil­te­le­fon och sla­gen i an­sik­tet. De miss­tänk­ta, två unga kil­lar, sprang där­i­från men greps av po­li­sen efter en bit.

Ett par tim­mar se­na­re för­sök­te fy­ra unga per­so­ner på cy­kel med hjälp av nå­got som lik­nar en kniv, rå­na en per­son, även nu på Sö­der­malm. Po­li­sen grep de fy­ra en bit där­i­från. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.