BORGMÄSTARKATT I ALASKA DÖD.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Kat­ten Stubbs, he­ders­borg­mäs­ta­re i sta­den Tal­ke­et­na i Alaska, USA, har dött. Han blev 20 män­ni­sko­år gam­mal, en akt­nings­värd ål­der för en katt. Ägar­na med­de­la­de kat­tens död i ett ut­ta­lan­de.

”Han var en hjäl­te till sin sista dag i li­vet, ja­ma­de åt oss he­la dagen för att vi skul­le klap­pa honom el­ler kom­ma och sit­ta på säng­en med honom.”

Stubbs över­lev­de en hun­d­at­tack 2013. För­ra året rap­por­te­ra­des fel­ak­tigt om hans död.

Tal­ke­et­na, som har 900 in­vå­na­re, val­de kat­ten till borg­mäs­ta­re 1998. Det finns ing­en mänsk­lig borg­mäs­ta­re i sta­den. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.