I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

STADSFLYTT I MALMBERGET. Ett 22 me­ter långt, 10 me­ter brett, 11 me­ter högt och 180 ton tungt bo­stads­hus flyt­tas från Malmberget till Koskullskul­le.

SOMMARPRAT. Pro­fes­sorn och kri­mi­no­lo­gen Jerzy Sar­nec­ki som­marpra­tar i P1.

KANADA. To­ron­to filmfes­ti­val släp­per pre­li­mi­när lis­ta över årets ut­val­da fil­mer.

EU. As­so­ci­a­tions­rådsmö­te i Brys­sel mel­lan EU och Egyp­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.