Ber­nice An­tons­son i en­samt ma­je­stät

Hallands Nyheter - - Sporten -

ORIENTERING: Fris­kus-var­bergs grand old la­dy, Ber­nice An­tons­son, har skaf­fat sig ett bra grepp om förstap­lat­sen efter två da­gar av Oring­en. Hon le­der D85-klas­sen med nä­ra fy­ra mi­nu­ter efter två ra­ka etapp­seg­rar.

I H60-klas­sen är Nack­hes Tho­mas Ge­orgs­son på jakt efter le­dan­de norr­man­nen och för­re världs­mäs­ta­ren Si­gurd Däh­lie.

Ge­orgs­son är fy­ra mi­nu­ter efter norr­man­nen efter att de bå­da sprung­it re­la­tivt jämnt på den and­ra etap­pen och bli­vit fem­ma (Däh­lie) re­spek­ti­ve sexa.

Just sjät­te­plat­ser hål­ler två Löftan­lö­pa­re; Si­mon Cor­ne­li­us­son i H12 och Jesper Jo­hans­son i H15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.