Ara­ba åter i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Su­pe­ret­tan: Den för­re Fff-spe­la­ren Ha­ke­em Ara­ba åter­vän­der till Sve­ri­ge för att spe­la med Ör­gryte IS i su­pe­ret­tan. Ara­ba kom­mer när­mast från Naest­ved BK, där han spe­lat sen han läm­na­de Fal­ken­bergs FF för­ra hös­ten. Han har skri­vit på ett kon­trakt som sträc­ker sig sä­song­en ut.

– Jag kom pre­cis från Dan­mark till Öis fi­na an­lägg­ning och skrev på kon­trak­tet. Nu vill jag lä­ra kän­na spe­lar­na och kom­ma in i laget. För­hopp­nings­vis får vi ett lyc­ko­samt av­slut på den­na sä­song, sä­ger Ha­ke­em Ara­ba till klub­bens hem­si­da.

Den kraft­ful­la 27-åring­en smäll­de in åt­ta mål un­der sin förs­ta sä­song i Fal­ken­berg. To­talt blev det nio mål och en as­sist in­nan han läm­na­de för dans­ka tred­je­li­gan efter två sä­song­er i FFF.

Bild: ROBERT BOMAN

TILL­BA­KA. Den för­re Fff-spe­la­re Ha­ke­em Ara­ba har skri­vit på ett kon­trakt över hös­ten med Öis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.