Fak­ta: Så går Sve­ri­ge vi­da­re

Pre­li­mi­när svensk star­tel­va

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Sve­ri­ge går till kvarts­fi­nal... ... vid se­ger el­ler oav­gjort mot Ita­li­en. ... vid för­lust mot Ita­li­en, så länge in­te Ryss­land slår Tyskland. För att Sve­ri­ge ska åka ut krävs dock att Ita­li­en vin­ner med stör­re siff­ror mot Sve­ri­ge än vad Ryss­land gör mot Tyskland. * Sve­ri­ge vin­ner grup­pen... ... vid se­ger mot Ita­li­en sam­ti­digt som Tyskland in­te vin­ner mot Ryss­land med stör­re siff­ror. ... vid oav­gjort mot Ita­li­en sam­ti­digt som Tyskland och Ryss­land spe­lar oav­gjort. * Sve­ri­ge kan gå vi­da­re till kvarts­fi­nal även vid för­lust i den av­slu­tan­de grupp­spels­mat­chen mot Ita­li­en på tis­dag. Men då får in­te Ryss­land be­seg­ra Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.