Dags för sista testet in­för VM

Hallands Nyheter - - Sporten -

När Gp-täv­ling­ar­na av­slu­tas den­na sommar är det ock­så en sista fing­er­vis­ning om Vm­for­men för fle­ra väst­svens­ka at­le­ter. Khad­di Sag­nia, Maria Lars­son och Andreas Kra­mer är någ­ra av de som fi­lar på de­tal­jer i Karl­stad.

Un­der som­ma­ren har svens­ka fri­id­rotts­fan­tas­ter kun­nat se svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la pro­fi­ler på tre Gp-täv­ling­ar runt om i lan­det. Först ut var Sol­len­tu­na i slu­tet av ju­ni, täv­ling­ar på Slottskogs­val­len den 11 ju­li följ­de – och idag av­slu­tas fri­id­rot­tens elit­se­rie i Karl­stad.

DÄR STÄL­LER MÄNGDER av id­rot­ta­re som har sik­tet in­ställt på Lon­don och kom­man­de VM upp. Khad­di Sag­nia, som fort­fa­ran­de vän­tar på en slut­gil­tig in­bju­dan till mäs­ter­ska­pet, är en av de med Gö­te­borgskopp­ling som lär vil­ja vi­sa att formen är god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.