”Won­der Wo­man” får upp­föl­ja­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Suc­cé­fil­men ”Won­der Wo­man” får en upp­föl­ja­re, be­kräf­ta­de film­bo­la­get War­ner Brot­hers på Co­mic con på lör­da­gen, en­ligt Masha­b­le. Hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Gal Ga­dot och re­gis­sö­ren Pat­ty Jenkins kom­mer med­ver­ka även i upp­föl­ja­ren, som ska he­ta ”Won­der Wo­man 2”. Su­per­hjälte­fil­men blev i slu­tet på ju­ni den mest lön­sam­ma film hittills som re­gis­se­rats av en kvin­na, med 5,3 mil­jar­der kro­nor in­spe­la­de. Den nya fil­men ska en­ligt upp­gif­ter till Masha­b­le ut­spe­las un­der kal­la kri­get. (TT)

Bild: REBECCA BLACKWELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.