Mi­chael Jack­sons upp­täc­ka­re har dött

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Sång­a­ren och pro­du­cen­ten Bob­by Tay­lor har av­li­dit, skri­ver Rol­ling Sto­ne. Un­der sin egen kar­riär fick Bob­by Tay­lor & The Van­cou­vers en hit med Mo­town-lå­ten ”Do­es your ma­ma know about me” 1968. Men mest känd är han för att ha upp­täckt The Jack­son 5, och där­med Mi­chael Jack­son. Bröd­ra­ban­det var för­band till The Van­cou­vers i Chi­ca­go 1968.

– Jag såg den där lilla kil­len som snur­ra­de runt, och jag sa ”Jös­ses, skic­ka upp honom när han är klar, jag vill pra­ta med den ungen”, sa Tay­lor om hän­del­sen i en in­ter­vju 2011. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.