Li­te om:

Litt­le Jin­der

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Jo­se­fi­ne Jin­der, född 1988, är kanske mest känd un­der sitt ar­tist­namn Litt­le Jin­der. Hon skiv­de­bu­te­ra­de 2008 med ”Po­ly­hedron E.P”, och hennes förs­ta svensk­språ­ki­ga album släpp­tes 2014. * Hon med­ver­ka­de för­ra hös­ten i tv-pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re” och var även en av pro­gram­le­dar­na i fjol­å­rets ”Mu­sik­hjäl­pen”. I höst släp­per Litt­le Jin­der sitt fjär­de album.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

Litt­le Jin­der har va­rit ute på turné se­dan i feb­ru­a­ri – och släp­per ski­va i ok­to­ber: ”Jag har se­mes­ter först när jag ope­re­rar mig. Då ska jag chil­la jär­net. Jag kom­mer att åka på ett spa i en vec­ka, jag mås­te va­ra tyst, själv. Se­dan kom­mer jag ba­ra att va­ra hem­ma”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.