He­ta pro­tes­ter mot Du­ter­te

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Filip­pi­ner­nas pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te sä­ger att han be­hö­ver 30 000–45 000 nya sol­da­ter. Han vill ock­så kö­pa in nya mi­li­tä­ra flyg­plan och hög­höjds­drö­na­re för att tack­la de sä­ker­hets­hot som han an­ser har ökat.

– Jag kom­mer att byg­ga upp en väp­nad styr­ka som kan stri­da på al­la fron­ter öve­rallt, sä­ger han.

Men de­mon­stran­ter i Ma­ni­la brän­de i går en egen­till­ver­kad strids­vagn som ska sym­bo­li­se­ra Filip­pi­ner­nas på­ståd­da mas­ko­pi med USA:S mi­li­tär. (TT)

FOTO: BULLIT MARQUEZ/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.