To­kyo: Job­ba hem­i­från

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■JAPAN. To­kyo vill få folk att ar­be­ta hem­i­från, för att mins­ka tra­fik­stock­ning­ar­na och träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken in­för OS 2020.

Om­kring en fjär­de­del av lan­dets 127 mil­jo­ner in­vå­na­re bor i när­he­ten av To­kyo och för att lyc­kas trans­por­te­ra tu­ris­ter­na in­för OS be­hö­ver träng­seln lät­ta i rus­nings­tid.

För­sö­ket är ock­så en del av pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abes an­sträng­ning­ar för att änd­ra på den ja­pans­ka ar­betskul­tu­ren som tving­ar främst män att ar­be­ta långa da­gar och va­ra bor­ta från si­na fa­mil­jer. (TT­AFP)

FOTO: KATSUMI KASAHARA/AP/ARKIV

Ja­pa­ner upp­ma­nas att för­sö­ka ar­be­ta hem­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.