Rot och rut till ut­länds­ka fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■EKO­NO­MI. En svensk som äger ett hus i ex­em­pel­vis Spa­ni­en kan få rot­ och rutav­drag för re­pa­ra­tio­ner och städ­ning även där. Och att ut­länds­ka fö­re­ta­ga­re får peng­ar av Skat­te­ver­ket blir allt van­li­ga­re. Se­dan 2014 har des­sa ökat med 40 pro­cent, och tro­ligt­vis kom­mer de öka än mer fram­ö­ver, tror man på myn­dig­he­ten.

– Jag tror att det blir fler och fler som kän­ner till det här och att fö­re­ta­gar­na har bli­vit tryg­ga med att det fak­tiskt fun­ge­rar, sä­ger Pia Blank Thörn­roos, ju­rist på Skat­te­ver­ket, till Sveriges Ra­dio Ekot. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.