Al-sha­baab an­gri­per Trump

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■SOMALIA. Den so­ma­lis­ka ex­tre­mist­grup­pen al­sha­baab går till an­grepp mot USA:S pre­si­dent Do­nald Trump. I ett vi­de­oklipp kal­lar ji­ha­dis­ter­na Trump en ”kor­kad mil­jar­där” och ”möj­li­gen den dum­mas­te pre­si­dent ett land kan ha”.

Kri­ti­ken mot Trump le­ve­re­ra­des i an­slut­ning till ett ut­ta­lan­de om pre­si­dent­va­let i Kenya, som ska hål­las näs­ta må­nad.

Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten har ut­vid­gat de mi­li­tä­ra in­sat­ser­na mot al­sha­baab. (TT­AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.