För­sö­ker hit­ta rätt i Las Ve­gas

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

En grupp med bå­de ak­ti­va och fö­re det­ta NFL (Na­tio­nal Foot­ball Le­a­gue)spe­la­re för­sö­ker i se­ri­en ”Bal­lers” att an­pas­sa sig till li­vet ut­an­för pla­nen. De har pro­blem med att hit­ta en väg i li­vet. And­ra sä­song­en slu­ta­de med att den

eko­no­mis­ke råd­gi­va­ren Spencer Stras­mo­re (Dway­ne ”The Rock”

John­son) till slut la­des in på sjuk­hus för att ope­re­ra sin ska­da­de höft. I den tred­je sä­song­en åker han till Las Ve­gas för att star­ta ett Nfl-lag. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.