Tack, Tho­mas!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

in­sän­da­ren ”Fort­fa­ran­de skrä­pigt på sopsta­tio­nen” (18/7).

FAL­KEN­BERG. Jag hål­ler med dig till ful­lo med att ned­skräp­ning­en vid sopcon­tain­rar­na ba­ra blir vär­re.

Mån­dag 17/7 möt­tes jag av den värs­ta ned­skräp­ning­en jag sett i Fal­ken­bergs kom­mun, vis Sand­dy­ne­vä­gen. Ett pa­ra­dis för råt­tor!! I för­ra vec­kan var det li­ka­dant vid Coop Fo­kus sopcon­tai­ner.

Vad gö­ra för att få bukt med ned­skräp­ning­en? Det hjäl­per in­te med fler töm­ning­ar all­tid ef­tersom att det slängs skrym­man­de sa­ker som in­te skall va­ra där.

– Kans­ke kan man få hjälp av nå­gon ar­bets­lös, som får som jobb att vak­ta och in­for­me­ra (det finns ju per­so­nal vid sopsta­tio­ner­na)?

– Kans­ke ka­me­raö­ver­vak­ning?

Nu är det hög tid att det blir nå­gon åt­gärd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.