Kvin­na togs igen för olov­lig kör­ning

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅKER: I för­ra vec­kan togs en kvin­na i 30-års­ål­dern av po­li­sen när hon kör­de bil i Tvååker. Kvin­nan ha­de in­te be­hö­rig­het att kö­ra bi­len ef­tersom hon sak­na­de kör­kort och miss­tänks nu för grov olov­lig kör­ning. En­ligt po­li­sen ru­bri­ce­ras brot­tet som grovt på grund av att kvin­nan ti­di­ga­re har kört ut­an kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.