Li­te om:

Ca­ro­li­ne Jöns­son

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Ål­der: 46 år

* Yr­ke: Mäk­la­re

* Fa­milj: Ma­ken Mi­kael och bar­nen Mi­kae­la, 22 år och Erik, 20 år samt toypu­deln Guc­ci

* Bor: I en vil­la på Sö­der i Var­berg

* Upp­vux­en: I Tvååker

* In­tres­sen: Att re­sa

* Fa­vo­ri­tres­mål: Just nu Mal­lor­ca och New York

* Mer okän­da si­dor: Dans är ett stort in­tres­se och att stic­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.