Trump an­gri­per Ses­sions

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

USA. Det är ing­en hem­lig­het att Jeff Ses­sions in­te är pre­si­dent Do­nald Trumps fa­vo­rit i re­ge­ring­en. Nu går Trump till nytt an­grepp mot sin egen ju­sti­ti­e­mi­nis­ter, som han an­ser in­te tar oli­ka ty­per av an­kla­gel­ser mot den ti­di­ga­re pre­si­dent­kan­di­da­ten Hil­la­ry Clin­ton på all­var.

”Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Jeff Ses­sions har in­ta­git en VÄL­DIGT vek håll­ning gente­mot Hil­la­ry Clin­tons brott”, skri­ver Trump på Twit­ter.

Ti­di­ga­re i juli sa­de Trump till New York Ti­mes att han ång­rar att han ut­nämn­de Ses­sions till ju­sti­ti­e­mi­nis­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.