Fak­ta:

Sand­bo­let

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Går­den har fun­nits se­dan 1880-ta­let.

* Nam­net kom­mer från sand, det finns ett sand­tag i när­he­ten, och bol som be­ty­der boplats.

* Ro­land Alex­an­ders­sons far­far köp­te går­den runt 1920 och drev jord- och skogs­bruk.

* Ro­land och Be­rit tog över ef­ter Ro­lands far­brö­der 1987 och har ut­veck­lat en så­väl artrik som pri­sad träd­gård.

* Sand­bo­let in­går i Ekomu­se­um ned­re Ätra­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.