FÖDELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 72 år se­dan, 1945, föd­des den brit­tis­ka skå­de­spe­lers­kan He­len Mir­ren. Hon knöts till Royal Sha­kespe­a­re Com­pa­ny 1967 och ha­de un­der lång tid sin hu­vud­sak­li­ga kar­riär in­om te­a­tern. Hon till­hör de få skå­de­spe­lers­kor som fått sitt ge­nom­brott ef­ter 40 års ål­der; hon spe­la­de hu­vud­rol­len i tv­dec­kar­na om Ja­ne Ten­ni­son på 1990-ta­let, vann en Oscar för rol­len som drott­ning Eli­za­beth i ”The Qu­een” (2006) och fick en Em­my för hu­vud­rol­len i ”Eli­za­beth” I (om Eli­sa­bet I av Eng­land) året in­nan Till lä­ka­re Ewa Mol­dawo­j­cie­chows­ka som tack för om­tänk­sam­het och vän­ligt be­mö­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.