Os-me­dalj till Til­de

LÄNGDHOPP: FALKENBERGSTJEJEN TOG BRONSPENGEN I SISTA HOPPET Til­de Jo­hans­son från Fal­ken­bergs IK tog un­der tis­dags­kväl­len brons­me­dalj i längdhopp på Ung­doms-os som på­går just nu i Györ, Ung­ern. Men pall­plat­sen satt långt in­ne för Jo­hans­son, som fick till

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Det var svå­ra för­hål­lan­den i längd­gro­pen med by­i­ga vin­dar mel­lan 2-6 se­kund­me­ters med­vind be­rät­ta­de Til­des pap­pa Håkan Jo­hans­son som var på plats och såg fi­na­len.

– Det blev li­te av ett lot­te­ri, fick man la­gom vind i hoppet så kun­de man få ett väl­digt bra re­sul­tat. Det är svårt att få in an­sat­sen när det blå­ser så. De hop­pen som blev bra kom för långt ifrån plan­kan, sa Håkan Jo­hans­son.

Til­de gick in i täv­ling­en med klart högs­ta per­son­bäs­ta på 6,50, och fick ses li­te som en fa­vo­rit till gul­det. Men hon fick in­te rik­tigt an­sat­sen att stäm­ma och in­för sista hoppet låg hon på en fem­te­plats. Trots en bit kvar till plan­kan fick hon till 6,10 i sista hoppet och klätt­ra­de upp till en brons­plats. Fem cen­ti­me­ter ifrån andra­plat­sen.

– Hon är ju ma­ka­lös till att gö­ra det­ta. Det är in­te förs­ta gång­en hon lyc­kas i sista hoppet, be­rät­ta­de han.

UNG­DOMS-OS, EL­LER EUROPEAN Youth Olym­pic Fes­ti­val som det

HÅKAN JO­HANS­SON

ock­så kal­las, har an­ord­nats se­dan 1990. Til­des pap­pa Håkan me­nar att det är vik­tigt att få med sig en me­dalj ifrån ett så­dant här mäs­ter­skap.

– De är ju här för att lä­ra in­för de sto­ra mäs­ter­ska­pen. Det är fan­tas­tiskt lä­ro­rikt det­ta, de lär sig nå­got enormt.

SEGRAREN I LÄNGHOPPSFINAL blev Inge­borg Gru­en­wald från Ös­ter­ri­ke som hop­pa­de 6,23. Tvåa kom Gi­se­la Olaia Al­va­rez Be­cer­ril från Spa­ni­en. Hon hop­pa­de 6,15.

Kaj­sa Kjel­ler­gren från IFK Halm­stad del­tog ock­så i Ung­doms-os. Hon sprang fi­nal i 100 me­ter un­der tis­dags­kväl­len och lyc­ka­des ta en fjär­de plats med ti­den 11,70, vil­ket ock­så var nytt per­son­bäs­ta. Vann gjor­de Min­ke Bis­schops på 11,52.

”Hon är ju ma­ka­lös till att gö­ra det­ta. Det är in­te förs­ta gång­en hon lyc­kas i sista hoppet.”

Til­des pap­pa

Bild: HASSE SJÖGREN DECA TEXT&BILD

UNG­DOMS-OS. Til­de Jo­hans­son re­pre­sen­te­rar Sve­ri­ge i Ung­doms-os som på­går just nu i Györ, Ung­ern.

Bild: HASSE SJÖGREN DECA TEXT&BILD

BRONS. Til­de Jo­hans­son, Fal­ken­bergs IK tog brons i längd med 6,10 i sista hoppet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.