To­ve Alex­an­ders­son fort­sät­ter att vin­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

ORIENTERING: Den svens­ka ori­en­te­rings­stjär­nan To­ve Alex­an­ders­son vann även den and­ra etap­pen av O-ring­en. Hon var un­der tis­da­gens sprint 43 se­kun­der fö­re rys­kan Svet­la­na Mi­ro­no­va, som kom tvåa. Ka­ro­lin Ohls­son tog tred­je­plat­sen.

Alex­an­ders­son, som tog tre Vm­guld i bör­jan av juli, le­der to­talt med he­la fem mi­nu­ter. An­ne M Haus­ken Nord­berg, Nor­ge, är när­mast bakom me­dan tre­an An­na Haa­ta­ja, Fin­land, är yt­ter­li­ga­re fem mi­nu­ter ef­ter.

Bland her­rar­na var Jo­nas Le­an­ders­son snab­bast un­der sprin­ten.

Han vann med sex se­kun­der fö­re Wil­li­am Lind, som tog andra­plat­sen pre­cis fö­re Eskil Kin­ne­berg, Gö­te­borg. Sam­man­lagt är det norr­man­nen Mag­ne Daeh­li – fy­ran un­der sprin­ten – som le­der. Lind är tvåa, ba­ra nio se­kun­der ef­ter. Kin­ne­berg har tred­je­plat­sen, 1.18 ef­ter Daeh­li.

Tre etap­per åter­står av täv­ling­en.

Bild: TOM­MY PEDERSEN

ETT. To­ve Alex­an­ders­son le­der fö­re nors­kan An­ne M Haus­ken Nord­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.