Ve­te­ra­ner som vet hur man vin­ner SM

Hallands Nyheter - - Sporten -

BOULE: Kul­knap­pens Bir­git­ta Olaus­son och Ken­neth Jo­hans­son tog Sm-ti­teln i ve­te­ran­dub­bel vid mäs­ter­ska­pen i Vet­lan­da. Gul­det tog i tuff kon­kur­rens, 197 lag star­ta­de i klas­sen. Kul­knapps-du­on är klub­bens mest fram­gångs­ri­ka spelare i Sm-sam­man­hang, med fy­ra mäs­ter­skaps­tit­lar var­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.