Po­li­sers arbetsmiljö får kri­tik

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■ARBETSMILJÖ. Po­li­sen bris­ter i att in­for­me­ra om ris­ker­na med bul­ler som de an­ställ­da ut­sätts för och som kan ska­da de­ras hör­sel. Det tyc­ker Ar­bets­mil­jö­ver­ket som har ut­fär­dat ett fö­re­läg­gan­de om vi­te på tre mil­jo­ner kro­nor, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

Un­der en in­spek­tion i fjol fann ver­ket att det finns po­li­ser som ut­sätts för bul­ler i ar­be­tet och som in­te har till­gång till lämp­ligt hör­sel­skydd. De van­li­gas­te mil­jö­er­na där po­li­ser ut­sätts för bul­ler är på skjut­ba­nor, på torg och cen­tra­la om­rå­den, i kon­tors­mil­jö och på fot­boll­sa­re­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.