”Got”-för­fat­ta­rens nästa bok snart här

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

LITTERATUR: För­fat­ta­ren Ge­or­ge RR Martin av­slö­jar att nästa bok i se­ri­en ”Sa­gan om is och eld” kan va­ra nä­ra fö­re­stå­en­de.

Martins föl­je­tong ut­gör grun­den till tv-se­ri­en ”Ga­me of thro­nes”; men har stått stil­la i be­rät­tel­sen om hän­del­ser­na på kon­ti­nen­ten Wes­te­ros se­dan 2011, då den fem­te bo­ken ”Dra­kar­nas dans” släpp­tes. På sin blogg be­rät­tar dock Martin att ”The winds of win­ter”, den sjät­te bo­ken av de till­tänk­ta sju, pla­ne­ras att bli klar re­la­tivt snart.

”Jag ar­be­tar fort­fa­ran­de på den, jag är fort­fa­ran­de må­na­der bort”, skri­ver för­fat­ta­ren som nå­got kryp­tiskt tilläg­ger att det kans­ke in­te ba­ra blir en bok. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.