Fak­ta:

Alice Cooper

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ål­der: 69 år

Bak­grund: Alice Cooper är en av hård­roc­kens vik­ti­gas­te för­grunds­fi­gu­rer och har in­spi­re­rat ak­ter som Kiss, Ma­rilyn Man­son, Ni­ne Inch Nails, Wasp med fle­ra. Har även su­per­grup­pen Hol­ly­wood Vam­pires till­sam­mans med Johnny Depp och Joe Per­ry, som spe­lar dö­da rock­le­gen­ders kän­da lå­tar. * Ak­tu­ell med: ”Pa­ra­nor­mal”. Alice Coo­pers förs­ta ski­va se­dan ”Wel­come to my night­ma­re” från 2011 in­klu­de­rar fle­ra av rock­värl­dens mest ru­ti­ne­ra­de mu­si­ker, som Zz-top-gi­tar­ris­ten Bil­ly Gib­bons, U2-trum­mi­sen Lar­ry Mul­len och Deep Pur­ples Ro­ger Glo­ver. Al­bu­met in­klu­de­rar en bonus­ski­va med ny­in­spel­ning­ar av gam­la hits, där lå­tar­na ”Ge­nu­i­ne Ame­ri­can girl” och ”You and all of your fri­ends” spe­lats in med alla ori­gi­nal­med­lem­mar från Alice Coo­pers gam­la band, för förs­ta gång­en se­dan 70-ta­let. ”Pa­ra­nor­mal” släpps 28 juli. * Tur­ne­plan i Skan­di­na­vi­en: 26/7 Gö­te­borg (Li­se­berg). 27/7 Stock­holm (Grö­na lund), 29/7 Ou­lo (Fin­land). * *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.